Дээш

Нарны эрчим хүчийг ашиглах

Нарны эрчим хүчийг ашиглах